De werking van eft

Emotional Freedom Techniques is een methode om van psychische of lichamelijke klachten af te komen. Dat gaat via het opheffen van stoornissen in het energetisch systeem van het lichaam, wat bestaat uit hele kleine elektrische stroompjes. In het lichaam lopen meridianen. Ons ‘lichamelijk elektrisch systeem’ heeft invloed op ons algemeen lichamelijk en psychisch welbevinden. Zowel positieve als negatieve emoties hebben altijd te maken met het energiesysteem van het lichaam.

Het lichaam
EFT-therapie spoort om te beginnen het negatief en destructief denken op. Om dat op te heffen wordt eerst een lymfeknooppunt op het lichaam gestimuleerd. Dit wordt gecombineerd met het uitspreken van een zin, die het bestaande probleem bevestigt, maar tegelijkertijd zelfacceptatie creëert. Daarna worden uiteinden van meridianen beklopt met de vingertoppen (op het gezicht en de borstkas). Dit kloppen heeft grote invloed op je energiesysteem en daarmee op je emotionele en fysieke gezondheid. Lichamelijk contact met de therapeut is onnodig. Je kunt zelf je lichaam bekloppen.

Klachten
EFT is toepasbaar op vele emotionele klachten. Denk aan schuldgevoel, schaamte, woede, angst, stress, depressiviteit, ook als gevolg van mishandeling of andere traumatische ervaringen. EFT werkt snel. Resultaten zijn meestal direct merkbaar en blijvend. Een EFT-behandeling bevrijdt je van negatieve en belastende emoties. Je herinnert je vergeten hindernissen die je hebben belet om jouw capaciteiten ten volle te benutten. Het verdrijft onrust, gejaagde gevoelens en zenuwachtigheid. Kalmerende middelen zijn niet meer nodig en roken, teveel alcohol en overeten hoeft niet meer. Chronische klachten verminderen of verdwijnen.

Praten hoeft niet
De gebruikelijke benadering van psychologen houdt vast aan alleen psychische fenomenen en laten het lichaam buiten beschouwing. Zij gaan er met deze veronderstelling vanuit dat alleen praten helpt tegen negatieve emoties die zijn ontstaan door negatieve, vaak traumatische herinneringen. Maar praten blijkt vaak niet afdoende als het gaat om angsten, schuld, woede, verdriet of depressies. Praten lucht voor sommige mensen op, maar negatieve emoties kunnen ook weggaan zonder al te veel te praten. Met EFT hoef je bijna niet te praten. En dat is voor velen een opluchting!

Onderzoek
Elke nieuwe methode wekt wantrouwen bij degenen die deze methode niet toepassen. Dat geldt ook voor EFT. Want hoe is het mogelijk dat zo’n eenvoudige behandeling grote emotionele problemen kunnen opheffen die vaak al decennia lang bestaan? Veel artsen, psychiaters en psychologen hebben de vaste overtuiging dat EFT kwakzalverij is. Maar, hoe groot het wantrouwen ook is, het klopt niet. Amerikaanse en Engelse onderzoeken bewijzen de werking van EFT. Voor wie interesse daarin heeft, kan de lijst van onderzoeken bekijken op http://www.eftpraktijkactrom.nl/publicaties.html

Geloof ’t of niet
Je hoeft niet in de werking van EFT te geloven. Het zal sowieso een positief resultaat geven. Ook voor lichamelijke klachten (die hun oorsprong vaak hebben in stress) geeft EFT vaak een zeer grote verbetering. Storende neveneffecten of onbedoelde bijwerkingen zijn er niet.