Depressie of Alzheimer?

Hugo Borst schreef een mooie indringende brief aan staatssecretaris van Rijn over de ziekte van Alzheimer die zijn moeder heeft getroffen. En vooral over welke zorg zij ontbeert. Wanneer u zich zorgen maakt over uw ouder en niet zeker weet of er sprake is van een depressie of beginnende ziekte van Alzheimer, dan is deze blog interessant voor u om te lezen. De Psychotheker heeft de belangrijkste verschillen kort opgenomen in een lijstje van 8 punten:

Progressie: Bij Alzheimer wordt iemand langzaam depressief. Bij iemand met een depressie gaat dat sneller.
Stemming en cognitie: Bij Alzheimer komen eerst de cognitieve stoornissen (een verminderd denkvermogen) en pas later daalt de stemming. Bij een depressie daalt meteen de stemming (maar behoudt de patiënt nog wel grotendeels zijn denkvermogen).
Herkenning door familie: Familie van een depressieve patiënt merkt meteen de verandering op. Bij Alzheimer merkt de familie de ziekte, met name de vergeetachtigheid, pas later op.
Klachten over het geheugen: Een depressief persoon klaagt erover dat hij dingen vergeet. Iemand met Alzheimer klaagt meestal niet, want die merkt het niet op of hij wil het niet weten voor de buitenwereld.
Gedrag bij het maken van tests: Een depressief iemand vult een test eerlijk in, iemand met Alzheimer probeert zich beter voor te doen dan hij is en zal de test manipuleren.
Gestoord geheugen: Het geheugen van een depressieve persoon wisselt en de achteruitgang in het geheugen is globaal te noemen. De Alzheimer patiënt ervaart een sterk achteruitgaand korte termijn geheugen. Vroegere herinneringen, bijvoorbeeld uit de jeugd, blijven vaak goed intact.
Voorgeschiedenis: Depressieve mensen hebben vaak eerder depressieve periodes meegemaakt. Bij de patiënt met Alzheimer is er minder vaak een voorgeschiedenis van depressieve of andere psychiatrische stoornissen.
Erfelijkheid: Depressieve stoornissen en de ziekte van Alzheimer lijken beide erfelijk. Vaak heeft de depressieve patiënt familieleden die ook een depressie hebben doorgemaakt. En in de familie van de patiënt met Alzheimer komt deze ziekte juist vaker voor.

Hebt u aanvullende vragen? Bel of mail de Psychotheker. 06-22691511 of info@psychotheker.nl