auteur

‘Welzijn bevorder je door mensen te helpen met leven, niet door hulp bij zelfdoding aan te bieden’ stelt auteur Anne Gouweloos.

Enkele politici willen een wet die gezonde ouderen hulp biedt bij zelfdoding wanneer zij ‘lijden aan het leven zelf ’. Uit onderzoek blijkt echter dat deze mensen niet dood willen, maar vooral een ander leven wensen. Ouderen die zeggen een ‘voltooid leven’ te hebben, vinden dat zij geen waardig leven hebben. Ze halen geen voldoening meer uit het leven, zijn wellicht afhankelijk geworden van anderen en komen in een negatieve spiraal terecht.

Gouweloos: ‘Ieder mens is van waarde voor zichzelf en anderen. Sommige ouderen beseffen dat alleen niet. Dus, zie je leven als onvoltooid, verzamel moed, doe wat je niet durft, accepteer de verdrietige kanten van het leven en bereid je voor op de dood.’ Met dit boek wil zij het gevoel wegnemen dat je je overbodig voelt. Je doet ertoe, omdat je er bent. Ook al heb je verzorging nodig, je bent belangrijk voor de mensen om je heen.

Anne Gouweloos

Anne Gouweloos (1955) is psychosociaal therapeut en werkt sinds 2011 in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. De laatste jaren vroeg zij zich af waarom er een wet voor hulp bij zelfdoding zou moeten komen voor gezonde ouderen en verdiepte ze zich in het fenomeen ‘voltooid leven’. Onderzoeksresultaten bevestigen haar aanname dat een ‘voltooid leven’ een te rooskleurig beeld geeft van de werkelijkheid.